Există un erou în fiecare dintre voi!

Numele trebuie să conţină între 2 şi 40 de caractere.
Prenumele trebuie să conţină între 2 şi 64 de caractere.
Numărul de telefon trebuie să conţină doar cifre, între 10 şi 16.
Alegeţi una dintre variantele disponibile.
Seria trebuie să fie compusa din 2 litere.
Numărul trebuie să fie compus doar din cifre.
Numărul paşaportului trebuie să fie format din 9 cifre.
CNP-ul trebuie să conţină 13 cifre, fără alte caractere.
Adresa de email introdusă nu este corectă.
Câmpul trebuie să conţină între 2 şi 64 de caractere.
Câmpul trebuie să conţină între 1 şi 8 caractere.
Câmpul trebuie să conţină între 3 şi 20 de caractere.
Câmpul trebuie să conţină între 2 şi 64 de caractere.
Câmpul trebuie să conţină între 3 şi 20 de caractere.
Parola trebuie să conţină între 8 şi 64 de caractere.
Acest câmp nu este completat.

Disclaimer

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, ASOCIAȚIA SOCIETATEA DE SALVARE BUCUREȘTI are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Datele se colectează cu scopul autocompletării contractului aferent programului "Există un erou în fiecare dintre voi". Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopul semnării contractului de voluntariat aferent programului, susținerii și dezvoltării programului "Există un erou în fiecare dintre voi". Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail secretariat@assb.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Fiind vorba despre un contract de voluntariat, dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Asociația Societatea de Salvare București este operator autorizat pentru prelucrarea datelor personale (nr. notificare 32838), în conformitate cu prevederile legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată.

Dacă întâmpinați dificultăți la înregistrare, ne puteți contacta la adresa de e-mail secretariat@assb.ro.